Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc góc ( đầu 7...,QJ....)

Vòng bi Đại Phát