Vòng bi - bạc đạn tang trống

 

 

Vòng bi Đại Phát