Tìm hiểu về vòng bi đũa SKF

Ưu điểm của vòng bi đũa

Vòng bi đũa là một dạng Vòng bi có khả năng chịu tải hướng kính cao, gia tốc lớn và tốc độ cao. Vòng bi đũa SKF được cung cấp với nhiều thiết kế và kích cỡ khác nhau. Phần lớn là vòng bi đũa một dãy hoặc nhiều dãy có vòng cách, ngoài ra một số vòng bi đũa không có vòng cách.

Vòng bi đũa một dãy
Vòng bi một dãy có thể tách rời được, nghĩa là cụm vòng ổ lăn với bộ con lăn và vòng cách có thể tách rời đối với vòng còn lại.
Điều này giúp cho việc tháo lắp dễ dàng hơn, đặc biệt khi các điều kiện tải đòi hỏi phải có chế độ lắp chặt đối với cả hai vòng của ổ bi.

• Thiết kế kiểu NU: Vòng bi đũa kiểu NU có hai gờ chặn tích hợp trên vòng ngoài và không có gờ chặn trên vòng trong. Các vòng bi đũa này có thể chịu độ dịch chuyển dọc trục tương đối của trục so với gối đỡ ở hai phía.
• Thiết kế kiểu N: Vòng bi đũa kiểu N có hai gờ chặn tích hợp trên vòng trong và không có gờ chặn trên vòng ngoài. Các vòng bi đũa này có thể chịu độ dịch chuyển dọc trục tương đối của trục so với gối đỡ ở hai phía.
• Thiết kế kiểu NJ: Vòng bi đũa kiểu NJ có hai gờ chặn tích hợp trên vòng ngoài và một gờ chặn trên vòng trong. Các vòng bi đũa này thường được dùng để định vị trục theo phương dọc trục ở một phía. 
• Thiết kế kiểu NUP: Vòng bi đũa kiểu NUP có hai gờ chặn tích hợp trên vòng ngoài, một gờ chặn tích hợp trên vòng trong và một gờ chặn rời, tức là một vòng chặn rời, trên vòng trong. Các vòng bi đũa này thường được dùng
để định vị trục theo phương dọc trục ở cả hai phía.

Các biến thể khác
Vòng bi đũa không có vòng trong hoặc vòng ngoài, SKF có thể cung cấp vòng bi đũa không có vòng trong  ký hiệu dãy RNU,  và vòng bi đũa kiểu RN không có vòng ngoài 

Vòng bi đũa có rãnh cài vòng chặn: Vòng bi đũa một dãy có thể được cung cấp với loại có rãnh cài vòng chặn trên vòng ngoài . Các vòng bi đũa này có thể được định vị dọc trục trong gối đỡ bằng vòng chặn để tiết kiệm khoảng
không gian và để giảm thời gian lắp đặt.

Vòng bi đũa với khấc định vị: Khi phải lắp vòng ngoài của vòng bi đũa với chế độ lắp lỏng, có thể sử dụng loại vòng bi có khấc định vị để ngăn không cho vòng ngoài xoay. Vòng bi đũa một dãy có thể được cung cấp với loại có một hoặc hai khấc định vị trên vòng ngoài . Hai khấc định vị nằm cách nhau 180°.

 

Vòng bi đũa hai dãy không có vòng cách

Kiểu thiết kế NNCL:  Vòng bi đũa kiểu NNCL có ba gờ chặn trên vòng trong và không có gờ chặn trên vòng ngoài.
Một vòng hãm lắp trên vòng ngoài, giữa hai dãy con lăn để giữ cho ổ lăn không rời ra. Khi ổ lăn làm việc, không nên để vòng hãm chịu tải dọc trục. Các vòng bi đũa này có thể chịu được độ dịch chuyển dọc trục tương đối của trục so với gối đỡ ở cả hai phía.
Kiểu thiết kế NNCF: Vòng bi đũa kiểu NNCF có ba gờ chặn trên vòng trong và một gờ chặn trên vòng ngoài để định vị trục theo phương dọc trục ở một phía. Một vòng hãm lắp trên vòng ngoài ở phía đối diện với gờ chặn giữ không để ổ lăn rời ra. Khi ổ lăn làm việc, không nên để vòng hãm chịu tải dọc trục. Các vòng bi này được dùng để định vị trục theo phương dọc trục ở một phía và chịu được độ dịch chuyển dọc trục tương đối của trục so với gối đỡ theo phía ngược lại.
Kiểu thiết kế NNC:  Ổ đũa kiểu NNC có cùng loại vòng trong như đối với ổ đũa các kiểu NNCL và NNCF. Vòng ngoài gồm hai nửa được giữ chung với nhau bằng một vòng hãm, không có khả năng chịu tải dọc trục. Hai nửa của vòng ngoài có thiết kế giống nhau, cùng có một gờ chặn. Các vòng bi đũa này được dùng để định vị trục theo phương dọc trục ở cả hai phía

Các loại vòng cách

Vòng bi đũa được thiết kế với nhiều loại vòng cách khác nhau tùy theo kích cỡ để phù hợp vơi từng môi trường làm việc.

Quý vị có thể xem thêm về vòng bi đũa tại đây

Bình luận của bạn
Vòng bi Đại Phát