Quy định ký hiệu vòng bi SKF

Hệ thống ký hiệu của vòng bi

Phần lớn ký hiệu của vòng bi SKF đều theo một hệ thống ký hiệu. Ký hiệu đầy đủ của một vòng bi có thể gồm ký hiệu cơ bản kèm theo hoặc không kèm theo một hay môt vài
ký hiệu phụ (giản đồ 1). Ký hiệu đầy đủ luôn luôn được in trên bao bì của ổ lăn, trong khi ký hiệu ghi trên ổ lăn có thể không đầy đủ hoặc có khác biệt so với ký hiệu trên bao bì.
Ký hiệu cơ bản cho biết:
• Loại vòng bi
• Thiết kế cơ bản
• Kích thước bao hình
Các tiếp đầu ngữ và tiếp vĩ ngữ cho biết các thành phần của vòng bi hoặc các biến thể về thiết kế và/hoặc (các) đặc điểm khác biệt ở một vài điểm nào đó so với thiết kế cơ bản.

Ý nghĩa của các mã ký hiệu trên vòng bi:Quý vị có thể xem thêm về ký hiệu vòng bi tại đây

Bình luận của bạn
Vòng bi Đại Phát