Vòng bi - bạc đạn tang trống ( bi nhào, bi cà na..)

Vòng bi Đại Phát