Độ lệch trục vòng bi

Độ lệch trục
Góc lệch giữa trục và gối đỡ xảy ra khi trục bị võng dưới tác động của tải khi làm việc.
Hiện tượng lệch trục cũng có thể xảy ra khi khoảng cách giữa hai ổ lăn lớn.
Các loại vòng bi có độ cứng vững cao như vòng bi đỡ và vòng bi đũa chỉ có thể chịu được một độ lệch góc khoảng vài phút (của cung lượng giác) mà không bị hỏng.

Các loại vòng bi tự lựa như vòng bi đỡ tự lựa, vòng bi tang trống, vòng bi lăn hình xuyến (vòng bi CARB) và vòng bi tang trống chặn ( hình dưới), có thể bù trừ được độ lệch
trục cũng như độ lệch ban đầu do sai sót khi gia công hoặc do sai sót khi lắp.
Giá trị cho phép của độ lệch trục được cho phù hợp với từng loại vòng bi tương ứng.

 

Bình luận của bạn
Vòng bi Đại Phát