Cấu tạo của vòng bi

Cấu tạo của vòng bi đỡ

1 Vòng trong                                                                          2 Vòng ngoài
3 Con lăn: bi cầu, con lăn trụ,con lăn kim....                         4 Vòng cách
5 Nắp che (bằng cao su,  bằng thép dập)                             6 Đường kính vòng ngoài
7 Đường kính lỗ (vòng trong)                                                8 Đường kính vai vòng trong 
9 Đường kính vai vòng ngoài                                               10 Rãnh cài vòng chặn
11 Vòng chặn                                                                       12 Mặt đầu vòng ngoài
13 Rãnh gắn phớt                                                                14 Rãnh lăn vòng ngoài
15 Rãnh lăn vòng trong                                                        16 Rãnh gắn phớt
17 Mặt đầu vòng trong                                                         18 Góc lượn
19 Đường kính trung bình của vòng bi                                20 Bề rộng toàn bộ ổ lăn
21 Gờ dẫn hướng                                                                22 Gờ chận
23 Góc tiếp xúc

Cấu tạo vòng bi chặn


24 Vòng đệm trục                                                          25 Cụm con lăn và vòng cách
26 Vòng đệm ổ                                                              27 Vòng đệm ổ với bề mặt tựa  cầu
28 Vòng đệm đỡ

 

Bình luận của bạn
Vòng bi Đại Phát