Vòng bi - bạc đạn tự lựa ( đầu 1..và đầu 2..- 4 số)

Vòng bi Đại Phát