Vòng bi - bạc đạn tang trống chặn ( đầu 29....)

Vòng bi Đại Phát