Vòng bi - bạc đạn kim chặn ( đầu AXK,AXW.AS....)

Vòng bi Đại Phát